דף הבית ועדת האתיקה של השופטים החלטות ועדת האתיקה
     
    החלטות ועדת האתיקה של השופטים
נושא: נושא משני:
מתאריך:

עד תאריך:

מספר החלטה:
  /   -    
* חובה למלא מספר תיק מלא!
חיפוש לפי מילים בקובץ ההחלטה:      
* יש למלא מילה אחת בכל שדה חיפוש
       
החלטות שהתקבלו בחודש האחרון:
נושאתאריך מתן החלטהמספר החלטהצפיה בקובץ
הרצאות - לפני סטודנטים ; סדרי דין של ועדת האתיקה - תחומי טיפול הוועדה 19/05/2024א/20-24
התקופה בין בחירה והשבעה - תפקיד מעין שיפוטי 22/05/2024א/21-24
תפקיד חוץ שיפוטי - השתתפות באירועים ; שונות - פעילות התנדבותית ; הרצאות - לפני תלמידים22/05/2024א/22-24
התקופה בין בחירה והשבעה - תפקיד מעין שיפוטי 24/05/2024א/23-24
השתתפות באירועים - לפני לשכת עורכי הדין 26/05/2024א/24-24
חברות באירגונים - חברות בהנהלת ארגון ; חברות באירגונים - חברות בעמותה 30/05/2024א/25-24
עזרה