דף הבית ועדת האתיקה של השופטים החלטות ועדת האתיקה
     
    החלטות ועדת האתיקה של השופטים
נושא: נושא משני:
מתאריך:

עד תאריך:

מספר החלטה:
  /   -    
* חובה למלא מספר תיק מלא!
חיפוש לפי מילים בקובץ ההחלטה:      
* יש למלא מילה אחת בכל שדה חיפוש
       
החלטות שהתקבלו בחודש האחרון:
נושאתאריך מתן החלטהמספר החלטהצפיה בקובץ
הרצאות - בחסות משרד עו"דים ; הרצאות - בכנס בחסות משרד עו"ד 20/05/2021א/27-21
הרצאות - לפני מכינה קדם צבאית 20/05/2021א/28-21
ישיבה בדין ופסלות שופט - גילוי נאות 30/05/2021א/29-21
מגע עם התקשורת - ריאיון שופט שישודר ברבים 01/06/2021א/30-21
הרצאות - ביום עיון מקצועי ; הרצאות - בחסות משרד עו"דים 06/06/2021א/31-21
גיוס כספים ותרומות - תרומה משופטים 09/06/2021א/32-21
עזרה