דף הבית ועדת האתיקה של השופטים החלטות ועדת האתיקה
     
    החלטות ועדת האתיקה של השופטים
נושא: נושא משני:
מתאריך:

עד תאריך:

מספר החלטה:
  /   -    
* חובה למלא מספר תיק מלא!
חיפוש לפי מילים בקובץ ההחלטה:      
* יש למלא מילה אחת בכל שדה חיפוש
       
החלטות שהתקבלו בחודש האחרון:
נושאתאריך מתן החלטהמספר החלטהצפיה בקובץ
תפקיד חוץ שיפוטי - חברות בבית דין למשמעת 30/10/2020א/74-20
מגע עם התקשורת 30/10/2020א/75-20
מכתבי המלצה - לשופט ; הצגת מועמדות לתפקיד 05/11/2020א/76-20
הרצאות - לפני שוטרים ; הרצאות - לפני משטרת ישראל ; הרצאות - באמצעות הזום 09/11/2020א/77-20
ראיון שופט - לצרכי מחקר ; מחקר, פרסומים ומאמרים - שאלון המופנה לשופט 09/11/2020א/78-20
תפקיד חוץ שיפוטי - יו"ר ועדת בחירות בעמותה 10/11/2020א/79-20
הרצאות - במוסד אקדמי ; הרצאות - באמצעות הזום 17/11/2020א/80-20
מחקר, פרסומים ומאמרים - כתיבת מבוא לספר ; שונות - כתיבת הקדמה לספר 23/11/2020א/81-20
תפקיד חוץ שיפוטי - פעולת שפיטה או תפקיד מעיין שיפוטי ; תפקיד חוץ שיפוטי - שפיטה במשחק ספורט ; שונות - שפיטה במשחק ספורט24/11/2020א/82-20
עיסוק נוסף - פרסום ערך באנציקלופדיה ; מחקר, פרסומים ומאמרים - פרסום ערך באנציקלופדיה 26/11/2020א/83-20
עזרה