דף הבית ועדת האתיקה של השופטים החלטות ועדת האתיקה
     
    החלטות ועדת האתיקה של השופטים
נושא: נושא משני:
מתאריך:

עד תאריך:

מספר החלטה:
  /   -    
* חובה למלא מספר תיק מלא!
חיפוש לפי מילים בקובץ ההחלטה:      
* יש למלא מילה אחת בכל שדה חיפוש
       
החלטות שהתקבלו בחודש האחרון:
נושאתאריך מתן החלטהמספר החלטהצפיה בקובץ
מחקר, פרסומים ומאמרים - אזכור התואר השיפוטי 21/03/2021א/20-21
הרצאות - העלאת הרצאות לאתר אינטרנט ; הרצאות - באמצעות הזום 29/03/2021א/21-21
שונות - פרסום ביקורת ספרים בפייסבוק ; מחקר, פרסומים ומאמרים - ביקורת ספרים 09/04/2021א/22-21
עזרה