דף הבית ועדת האתיקה של השופטים החלטות ועדת האתיקה
     
    החלטות ועדת האתיקה של השופטים
נושא: נושא משני:
מתאריך:

עד תאריך:

מספר החלטה:
  /   -    
* חובה למלא מספר תיק מלא!
חיפוש לפי מילים בקובץ ההחלטה:      
* יש למלא מילה אחת בכל שדה חיפוש
       
החלטות שהתקבלו בחודש האחרון:
נושאתאריך מתן החלטהמספר החלטהצפיה בקובץ
ניהול עסקים וטיפול בעניינים אישיים - תוצאות פעילות כעורך דין טרם המינוי לשיפוט 16/06/2024א/26-24
ישיבה בדין ופסלות שופט - מניעות מוקדמת 23/06/2024א/28-24
עזרה