דף הבית ועדת האתיקה של השופטים החלטות ועדת האתיקה
     
    החלטות ועדת האתיקה של השופטים
נושא: נושא משני:
מתאריך:

עד תאריך:

מספר החלטה:
  /   -    
* חובה למלא מספר תיק מלא!
חיפוש לפי מילים בקובץ ההחלטה:      
* יש למלא מילה אחת בכל שדה חיפוש
       
החלטות שהתקבלו בחודש האחרון:
נושאתאריך מתן החלטהמספר החלטהצפיה בקובץ
הרצאות - באמצעות הזום ; הרצאות - לפני ותיקים 25/09/2020א/66-20
ראיון שופט - בספר 30/09/2020א/67-20
ניהול עסקים וטיפול בעניינים אישיים - פתיחת חשבון בנק 01/10/2020א/68-20
מחקר, פרסומים ומאמרים - בכתב עת מקצועי 11/10/2020א/69-20
שונות - פעילות התנדבותית 11/10/2020א/70-20
שונות - השתתפות בקורס ; ניגוד עניינים - בן משפחה 18/10/2020א/71-20
עזרה