דף הבית ועדת האתיקה של השופטים החלטות ועדת האתיקה
     
    החלטות ועדת האתיקה של השופטים
נושא: נושא משני:
מתאריך:

עד תאריך:

מספר החלטה:
  /   -    
* חובה למלא מספר תיק מלא!
חיפוש לפי מילים בקובץ ההחלטה:      
* יש למלא מילה אחת בכל שדה חיפוש
       
החלטות שהתקבלו בחודש האחרון:
נושאתאריך מתן החלטהמספר החלטהצפיה בקובץ
התנדבות ; חירום 07/11/2023א/73-23
התנדבות ; חברות באירגונים - חברות בעמותה ; חברות באירגונים - חברות בהנהלת ארגון 07/11/2023א/71-23
התנדבות ; חירום 13/11/2023א/75-23
עזרה