דף הבית ועדת האתיקה של השופטים החלטות ועדת האתיקה
     
    החלטות ועדת האתיקה של השופטים
נושא: נושא משני:
מתאריך:

עד תאריך:

מספר החלטה:
  /   -    
* חובה למלא מספר תיק מלא!
חיפוש לפי מילים בקובץ ההחלטה:      
* יש למלא מילה אחת בכל שדה חיפוש
       
החלטות שהתקבלו בחודש האחרון:
נושאתאריך מתן החלטהמספר החלטהצפיה בקובץ
סדרי דין של ועדת האתיקה - מועד הפניה לועדה ; ניהול עסקים וטיפול בעניינים אישיים - תפקיד מקבל ייפוי כוח מתמשך 07/11/2021א/57-21
הרצאות - בתשלום ; עיסוק נוסף - לימוד בחברה פרטית ; תפקיד חוץ שיפוטי - פעילות חברה מסחרית08/11/2021א/58-21
הרצאות - לפני עורכי דין ; הרצאות - בבר או במסעדה 10/11/2021א/59-21
הרצאות - בהרצאה מצולמת 18/11/2021א/60-21
הרצאות - לפני רבנים ודיינים ; מכתבי המלצה - לנציג ציבור 23/11/2021א/61-21
מכתבי המלצה - לקבלת פרס 24/11/2021א/62-21
הרצאות - בכנס בחסות משרד עו"ד 26/11/2021א/63-21
הרצאות - לפני משרד ממשלתי 26/11/2021א/64-21
עזרה