דף הבית ועדת האתיקה של השופטים החלטות ועדת האתיקה
     
    החלטות ועדת האתיקה של השופטים
נושא: נושא משני:
מתאריך:

עד תאריך:

מספר החלטה:
  /   -    
* חובה למלא מספר תיק מלא!
חיפוש לפי מילים בקובץ ההחלטה:      
* יש למלא מילה אחת בכל שדה חיפוש
       
החלטות שהתקבלו בחודש האחרון:
נושאתאריך מתן החלטהמספר החלטהצפיה בקובץ
הרצאות - לפני משרד ממשלתי 12/03/2023א/18-23
השתתפות באירועים - באירוע השקה 14/03/2023א/13-23
הרצאות - במוסד אקדמי 20/03/2023א/19-23
מגע עם התקשורת - ריאיון שופט שישודר ברבים ; ראיון שופט - לסרט 26/03/2023א/20-23
ניהול עסקים וטיפול בעניינים אישיים - תפקיד מקבל ייפוי כוח מתמשך 27/03/2023א/21-23
הרצאות - בחסות גוף מסחרי 27/03/2023א/22-23
עזרה