דף הבית ועדת האתיקה של השופטים החלטות ועדת האתיקה
     
    החלטות ועדת האתיקה של השופטים
נושא: נושא משני:
מתאריך:

עד תאריך:

מספר החלטה:
  /   -    
* חובה למלא מספר תיק מלא!
חיפוש לפי מילים בקובץ ההחלטה:      
* יש למלא מילה אחת בכל שדה חיפוש
       
החלטות שהתקבלו בחודש האחרון:
נושאתאריך מתן החלטהמספר החלטהצפיה בקובץ
הרצאות - לפני קהל רחב המשלם דמי כניסה ; הרצאות - באמצעות הזום ; הרצאות - במוסד ללא כוונת רווח17/07/2020א/53-20
הרצאות - במוסד אקדמי 21/07/2020א/54-20
ניהול עסקים וטיפול בעניינים אישיים - פנייה לגורם מוסמך 30/07/2020א/55-20
ראיון שופט - בספר 09/08/2020א/56-20
עזרה