דף הבית ועדת האתיקה של השופטים החלטות ועדת האתיקה
     
    החלטות ועדת האתיקה של השופטים
נושא: נושא משני:
מתאריך:

עד תאריך:

מספר החלטה:
  /   -    
* חובה למלא מספר תיק מלא!
חיפוש לפי מילים בקובץ ההחלטה:      
* יש למלא מילה אחת בכל שדה חיפוש
       
החלטות שהתקבלו בחודש האחרון:
נושאתאריך מתן החלטהמספר החלטהצפיה בקובץ
הרצאות - לפני פרקליטות ; הרצאות - בבניין הפרקליטות ; הרצאות - בקורס מקצועי01/05/2023א/25-23
חוות דעת עקרוניות - מתן אישורים מנהליים ; מכתבי המלצה - מתן אישורים מנהליים ; מכתבי המלצה - לעוזר משפטי11/05/2023א/28-23
עזרה