דף הבית ועדת האתיקה של השופטים החלטות ועדת האתיקה
     
    החלטות ועדת האתיקה של השופטים
נושא: נושא משני:
מתאריך:

עד תאריך:

מספר החלטה:
  /   -    
* חובה למלא מספר תיק מלא!
חיפוש לפי מילים בקובץ ההחלטה:      
* יש למלא מילה אחת בכל שדה חיפוש
       
החלטות שהתקבלו בחודש האחרון:
נושאתאריך מתן החלטהמספר החלטהצפיה בקובץ
ראיון שופט - לצרכי מחקר 27/01/2021א/8-21
הרצאות - באמצעות הזום ; הרצאות - לפני נשים 08/02/2021א/9-21
מכתבי המלצה - כללי ; מכתבי המלצה - לשופט 14/02/2021א/10-21
משפט מודרך 17/02/2021א/11-21
הרצאות - העלאת הרצאות לאתר אינטרנט 17/02/2021א/12-21
ניהול עסקים וטיפול בעניינים אישיים - פירוק חברה מרצון 18/02/2021א/13-21
ניהול עסקים וטיפול בעניינים אישיים - ניהול תיק ניירות ערך 18/02/2021א/14-21
עזרה