דף הבית ועדת האתיקה של השופטים החלטות ועדת האתיקה
     
    החלטות ועדת האתיקה של השופטים
נושא: נושא משני:
מתאריך:

עד תאריך:

מספר החלטה:
  /   -    
* חובה למלא מספר תיק מלא!
חיפוש לפי מילים בקובץ ההחלטה:      
* יש למלא מילה אחת בכל שדה חיפוש
       
החלטות שהתקבלו בחודש האחרון:
נושאתאריך מתן החלטהמספר החלטהצפיה בקובץ
תפקיד חוץ שיפוטי - נבחר ציבור במועצת קיבוץ ; חברות באירגונים - חברות בהנהלת קיבוץ 03/01/2021א/1-21
שונות - פעילות התנדבותית ; תפקיד חוץ שיפוטי - חבר בצוות עזר לשעת חירום 03/01/2021א/2-21
הרצאות - לפני משרד ממשלתי ; הרצאות - באמצעות הזום 03/01/2021א/3-21
שונות - פעילות התנדבותית 04/01/2021א/4-21
ניהול עסקים וטיפול בעניינים אישיים - הוצאה לאור של ספר ; קבלת מתנה או הטבה - מתן ספר לילדי שופטים 04/01/2021א/5-21
הרצאות - במוסד אקדמי 07/01/2021א/6-21
שונות - השתתפות וסיוע במחקר 20/01/2021א/7-21
עזרה