דף הבית ועדת האתיקה של השופטים החלטות ועדת האתיקה
     
    החלטות ועדת האתיקה של השופטים
נושא: נושא משני:
מתאריך:

עד תאריך:

מספר החלטה:
  /   -    
* חובה למלא מספר תיק מלא!
חיפוש לפי מילים בקובץ ההחלטה:      
* יש למלא מילה אחת בכל שדה חיפוש
       
החלטות שהתקבלו בחודש האחרון:
נושאתאריך מתן החלטהמספר החלטהצפיה בקובץ
מכתבי המלצה - לעורך דין ; מכתבי המלצה - לקבלת רישיון עריכת דין בחו"ל 29/12/2021א/71-21
מחקר, פרסומים ומאמרים - כתיבת מבוא לספר 29/12/2021א/70-21
הרצאות - בהרצאה מצולמת ; הרצאות - במוסד אקדמי ; שופט עמית - הרצאות04/01/2022א/1-22
הרצאות - לפני לשכת עורכי הדין 05/01/2022א/3-22
קבלת מתנה או הטבה - סדרי דין ; קבלת מתנה או הטבה - מתנה מגורם שאינו בעל דין 06/01/2022א/2-22
מחקר, פרסומים ומאמרים - פרסום ספר ; עיסוק נוסף - פרסום ספר 16/01/2022א/4-22
עזרה