דף הבית ועדת האתיקה של השופטים החלטות ועדת האתיקה
     
    החלטות ועדת האתיקה של השופטים
נושא: נושא משני:
מתאריך:

עד תאריך:

מספר החלטה:
  /   -    
* חובה למלא מספר תיק מלא!
חיפוש לפי מילים בקובץ ההחלטה:      
* יש למלא מילה אחת בכל שדה חיפוש
       
החלטות שהתקבלו בחודש האחרון:
נושאתאריך מתן החלטהמספר החלטהצפיה בקובץ
ראיון שופט - לצרכי מחקר 26/04/2022א/44-22
הרצאות - בחסות גוף מסחרי ; השתתפות באירועים - הצטרפות לבן או בת זוג ; השתתפות באירועים - השתלמות עורכי דין02/05/2022א/45-22
קבלת מתנה או הטבה - הזמנות לאירועים ; השתתפות באירועים - באירוע של עורך-דין 04/05/2022א/47-22
עזרה