דף הבית ועדת האתיקה של השופטים החלטות ועדת האתיקה
     
    החלטות ועדת האתיקה של השופטים
נושא: נושא משני:
מתאריך:

עד תאריך:

מספר החלטה:
  /   -    
* חובה למלא מספר תיק מלא!
חיפוש לפי מילים בקובץ ההחלטה:      
* יש למלא מילה אחת בכל שדה חיפוש
       
החלטות שהתקבלו בחודש האחרון:
נושאתאריך מתן החלטהמספר החלטהצפיה בקובץ
הרצאות - לפני עמותה 26/05/2022א/56-22
סדרי דין של ועדת האתיקה - הופעה לפני הוועדה 26/05/2022א/57-22
הרצאות - במסגרת חברתית ; השתתפות באירועים - במפגש חברתי 29/05/2022א/48-22
ישיבה בדין ופסלות שופט - בן משפחה ; ישיבה בדין ופסלות שופט - מניעות מוקדמת 02/06/2022א/55-22
עזרה