דף הבית ועדת האתיקה של השופטים החלטות ועדת האתיקה
     
    החלטות ועדת האתיקה של השופטים
נושא: נושא משני:
מתאריך:

עד תאריך:

מספר החלטה:
  /   -    
* חובה למלא מספר תיק מלא!
חיפוש לפי מילים בקובץ ההחלטה:      
* יש למלא מילה אחת בכל שדה חיפוש
       
החלטות שהתקבלו בחודש האחרון:
נושאתאריך מתן החלטהמספר החלטהצפיה בקובץ
הרצאות - במוסד ללא כוונת רווח ; הרצאות - בקורס מקצועי 14/09/2022א/71-22
מכתבי המלצה - לקבלת פרס ; מכתבי המלצה - לקבלת אות יקיר עיר 14/09/2022א/72-22
הרצאות - במוסד אקדמי 23/09/2022א/73-22
שונות - הזמנת גורם לאירוע פרידה 23/09/2022א/74-22
מחקר, פרסומים ומאמרים - פעילות מחקרית ; מחקר, פרסומים ומאמרים - מחקר בשיתוף רשות ציבורית 28/09/2022א/75-22
עזרה