דף הבית ועדת האתיקה של השופטים החלטות ועדת האתיקה
     
    החלטות ועדת האתיקה של השופטים
נושא: נושא משני:
מתאריך:

עד תאריך:

מספר החלטה:
  /   -    
* חובה למלא מספר תיק מלא!
חיפוש לפי מילים בקובץ ההחלטה:      
* יש למלא מילה אחת בכל שדה חיפוש
       
החלטות שהתקבלו בחודש האחרון:
נושאתאריך מתן החלטהמספר החלטהצפיה בקובץ
הרצאות - עיסוק נוסף ; עיסוק נוסף - לימוד בחברה פרטית 07/01/2023א/1-23
הרצאות - לפני עמותה ; הרצאות - לפני רשות מקומית 15/01/2023א/3-23
מכתבי המלצה - לבעל דין בהליך משפטי 16/01/2023א/4-23
ניהול עסקים וטיפול בעניינים אישיים - תפקיד מקבל ייפוי כוח מתמשך ; ניהול עסקים וטיפול בעניינים אישיים - פתיחת חשבון בנק 16/01/2023א/5-23
שונות - השתתפות בהרכב מוזיקלי 17/01/2023א/6-23
השתתפות באירועים - אירוע פרידה בפרקליטות 23/01/2023א/8-23
הרצאות - לפני מורים ; הרצאות - לפני משרד ממשלתי 29/01/2023א/9-23
שונות - השתתפות וסיוע במחקר 01/02/2023א/10-23
עזרה