דף הבית ועדת האתיקה של השופטים החלטות ועדת האתיקה
     
    החלטות ועדת האתיקה של השופטים
נושא: נושא משני:
מתאריך:

עד תאריך:

מספר החלטה:
  /   -    
* חובה למלא מספר תיק מלא!
חיפוש לפי מילים בקובץ ההחלטה:      
* יש למלא מילה אחת בכל שדה חיפוש
       
החלטות שהתקבלו בחודש האחרון:
נושאתאריך מתן החלטהמספר החלטהצפיה בקובץ
הרצאות - לפני משרד עורכי דין 17/11/2022א/87-22
הרצאות - בכנס בו מחולקים פרסים 17/11/2022א/88-22
הרצאות - מועד הפניה וועדה 18/11/2022א/90-22
הרצאות - באקדמיה ; הרצאות - בכנס בחסות משרד עו"ד 19/11/2022א/91-22
קבלת מתנה או הטבה - קבלת ספר ממחברו 20/11/2022א/92-22
משפט מודרך - באכסניה מחוץ למוסד להשכלה 20/11/2022א/89-22
הרצאות - מועד הפניה וועדה ; הרצאות - ביום עיון מקצועי 22/11/2022א/94-22
הרצאות - בנושא הקשור בגיבוש מדיניות ; הרצאות - לפני משרד ממשלתי 23/11/2022א/96-22
ראיון שופט - לעבודה בבית ספר ; מחקר, פרסומים ומאמרים - שאלון המופנה לשופט 24/11/2022א/93-22
הרצאות - באקדמיה ; הרצאות - בחסות משרד עו"דים 25/11/2022א/95-22
עזרה