דף הבית ועדת האתיקה של השופטים החלטות ועדת האתיקה
     
    החלטות ועדת האתיקה של השופטים
נושא: נושא משני:
מתאריך:

עד תאריך:

מספר החלטה:
  /   -    
* חובה למלא מספר תיק מלא!
חיפוש לפי מילים בקובץ ההחלטה:      
* יש למלא מילה אחת בכל שדה חיפוש
       
החלטות שהתקבלו בחודש האחרון:
נושאתאריך מתן החלטהמספר החלטהצפיה בקובץ
השתתפות באירועים - סיור מקצועי 22/09/2021א/43-21
השתתפות באירועים - סיור מקצועי 23/09/2021א/45-21
השתתפות באירועים - במפגש חברתי ; הרצאות - במסגרת חברתית 24/09/2021א/44-21
מכתבי המלצה - למועמד לתפקיד שפיטה 04/10/2021א/47-21
השתתפות באירועים - הצגת צילום בתערוכה ; שונות - הצגת צילום בתערוכה 04/10/2021א/48-21
השתתפות באירועים - אירוע פרידה בפרקליטות ; השתתפות באירועים - במשרד עורכי דין 05/10/2021א/49-21
עזרה