דף הבית ועדת האתיקה של השופטים החלטות ועדת האתיקה
     
    החלטות ועדת האתיקה של השופטים
נושא: נושא משני:
מתאריך:

עד תאריך:

מספר החלטה:
  /   -    
* חובה למלא מספר תיק מלא!
חיפוש לפי מילים בקובץ ההחלטה:      
* יש למלא מילה אחת בכל שדה חיפוש
       
החלטות שהתקבלו בחודש האחרון:
נושאתאריך מתן החלטהמספר החלטהצפיה בקובץ
השתתפות באירועים - בערב גאלה חגיגי כקהל 24/08/2021א/37-21
שונות - השתתפות בסרט 25/08/2021א/38-21
הרצאות - לפני דיינים של בית דין 31/08/2021א/39-21
ניהול עסקים וטיפול בעניינים אישיים - תפקיד מקבל ייפוי כוח מתמשך 31/08/2021א/40-21
ניהול עסקים וטיפול בעניינים אישיים - פנייה לגורם מוסמך 31/08/2021א/41-21
הרצאות - במוסד אקדמי 09/09/2021א/42-21
עזרה