דף הבית ועדת האתיקה של השופטים החלטות ועדת האתיקה
     
    החלטות ועדת האתיקה של השופטים
נושא: נושא משני:
מתאריך:

עד תאריך:

מספר החלטה:
  /   -    
* חובה למלא מספר תיק מלא!
חיפוש לפי מילים בקובץ ההחלטה:      
* יש למלא מילה אחת בכל שדה חיפוש
       
החלטות שהתקבלו בחודש האחרון:
נושאתאריך מתן החלטהמספר החלטהצפיה בקובץ
ישיבה בדין ופסלות שופט - מניעות מוקדמת 24/08/2020א/59-20
הרצאות - העלאת הרצאות לאתר אינטרנט ; הרצאות - בשידור ישיר באתר אינטרנט ; הרצאות - באמצעות הזום 28/08/2020א/60-20
מחקר, פרסומים ומאמרים - כתיבה על גב כריכת ספר 28/08/2020א/61-20
הרצאות - במוסד אקדמי ; הרצאות - לפני רופאים 08/09/2020א/62-20
קבלת מתנה או הטבה - קבלת ספר ממחברו 13/09/2020א/63-20
ישיבה בדין ופסלות שופט - מניעות מוקדמת 15/09/2020א/64-20
חוות דעת עקרוניות - פרסום ספר ; עיסוק נוסף - פרסום ספר ; מחקר, פרסומים ומאמרים - פרסום ספר17/09/2020א/65-20
עזרה