דף הבית ועדת האתיקה של השופטים החלטות ועדת האתיקה
     
    החלטות ועדת האתיקה של השופטים
נושא: נושא משני:
מתאריך:
     
עד תאריך:
     
מספר החלטה:
  /   -    
* חובה למלא מספר תיק מלא!
חיפוש לפי מילים בקובץ ההחלטה:      
       
החלטות שהתקבלו בחודש האחרון:
נושאתאריך מתן החלטהמספר החלטהצפיה בקובץ
השתתפות באירועים - אירוע התרמה 04/05/2016א/54-16
הרצאות - לפני גוף מסחרי 08/05/2016א/55-16
הרצאות - בהשתלמות המאורגנת על ידי בעל דין 08/05/2016א/56-16
ישיבה בדין ופסלות שופט - בן זוג של השופט 08/05/2016א/57-16
הרצאות - בנושא לא משפטי ; הרצאות - במסגרת חברתית 08/05/2016א/60-16
הרצאות - במוסד אקדמי ; סדרי דין של ועדת האתיקה - מועד הפניה לועדה 08/05/2016א/61-16
שונות - השתתפות וסיוע במחקר 10/05/2016א/62-16
שונות - הופעת שירה 16/05/2016א/58-16
שונות - תוכניות לימודים 16/05/2016א/59-16
הרצאות - מסגרת חברתית ; הרצאות - בנושא לא משפטי 17/05/2016א/63-16
12
עזרה